2017-03-21

Dramatik!

Redan efter någon timmas skoterkörning hamnade 2 av konferensdeltagarna på kollisionskurs.... En kurs i kollisioner med andra ord. Det hela förlöpte dock utan vare sig materiella eller kroppsliga skador. Nu fortsätter vi kvällen med brainstorming och konfliktshantering!


Framme!

Årets kongresslokal! Location Adolfström!